Po kichaniu lub gdy właśnie kasłałeś lub wycierałeś nos